ראשית תודות

ראשית תודות

לפי המסורת השאמנית ראשית אנו אומרים תודה, אני מציעה לקחת דקה פעם ביום ולומר תודה על הדברים שיש לך בחייך, דרך טובה לעשות זאת היא בעזרת הבערת מרווה בצדפה ו"טבילה" בעשן שלה.

tree

אני מודה…

לאמא אדמה:
על שקראה לי ונותנת לי לגדול ולצמוח מתוכה, לינוק את אהבתה אל שורשיי כדי שאוכל לתת מפירותי לילדיה.

למוריי:
תודות לאבן אדומה מנוקדת – השאמן המבורכת הזקנה המכובדה, החכמה והאוהבת ביותר שפגשתי בחיי,
לעורב לבן – שאמן מרהיב ומרפא נעלה משבט המאיה המואר ,
רוקדת בסערות – שאמן מופלאה ומכשפה חסרת גבולות מתרבות למוריה העתיקה.
וטה-רה – שאמן בגוף פיזי, אשר מהווה לי השראה ומקור אינסופי של לימוד ועזרה.

בזכותכם אושר אינה רק מילה אלא הוויה, ואהבה היא מהות.

לטרה לב נאור ודוב טרובניק – תודות על היכולת, החזון, והתקווה ליצור עולם חדש. תודות על הזכות להיות חלק מזה.

לפיילם, תודה על האהבה ,התמיכה והסבלנות , אתה גבר נדיר.

לקהילת אומטה:
תודות על משפחה שטוב לחיות בה.

לרוחות:
תודות לרוחות ולבעלי הברית שנותנים לי את הכוחות והסגולות ליצור מציאות עבור אלה המבקשים לנסוק.